home // Car Information // Audi

pdf download Audi A4 01- Audi A4 Cabriolet 02-

 
Audi A4 01- Audi A4 Cabriolet 02- Source: www.tele-tukku.fi
File Size: 59.14 KB
Category: Car Information
Last Download : 34 days 22 hours 59 minutes ago

Share this info:


Short Description: Audi A4 Cabriolet ............................ 2002- ................2 x Airbag ... Audi A4 01-. Audi A4 Cabriolet 02-. 70266. 7 059290 702661.

Content Inside: Audi A4 01- Audi A4 Cabriolet 02- 70266 This Dash Mount is designed for: Location: Audi A4 ........................................... 2001- ................ 2 x Airbag To the right of the radio Audi A4 Cabriolet ............................ 2002- ................ 2 x Airbag Tools Required: 8mm socketwrench, Radio removing tools, Phillips screwdriver Monteringsanvisning Steg 1: Ta ut radioen ved hjelp av verktøy for dette avhengig av radiotype. Steg 2: Hvis bilen har DIN radio, så må du ta ut 2 skruer som sitter inn i siden i radioåpningen. Ta så ut rammen. Steg 3: Ta ut bolten på høyre side med en 8m.m. pipe. Plasser så Dash Mounten på denne bolten og trekk godt til. Steg 4: Sett i radioen igjen. Mounting Instruction Step 1: Remove the radio from the centerconsole using required tools depending on type of radio. Step 2: If the car has a DIN size radio, you must remove the Phillips screws that secures the radioframe on each side in the opening. Then flip out the frame. Step 3: Remove the bolt on right side by using a 8m.m. socket and install the Dash Mount on this bolt. Step 4: Reinstall the radio. Correct direction of the rose pattern. Do not use force when working with plastic components. Use extreme care not to scratch the interior of the vehicle. MTU may not be held liable for any damage to a vehicle 7 0 5 9 2 9 0 7 0 2 6 6 1 connected to the installation. Dato / Date: 18.04.2002

Advertiser

download pdf for free Go to Download Page

Related PDF Files